Ons aanbod

Hier alvast een overzicht van ons extra aanbod voor 2021:

  • De Ezelbrigade
  • De Ezelbrigade (vakantieteam)
  • Yoga tussen de ezels voor volwassenen
  • Yoga tussen de ezels voor kinderen
  • Yoga tussen de ezels voor tieners
  • Ouder-kind sessies
  • Het Hoefspoorkamp
  • Kortdurende individuele groeitrajecten
  • Ouder-kind groeitraject
  • Workshops

Meer informatie over ons aanbod (inhoud, data en prijs) is momenteel al te vinden op facebook (via evenementen).

Wil je graag onze overzichtelijke brochure van 2021 ontvangen in je mailbox? Stuur dan een mailtje hethoefspoor@gmail.com.

 

Wat zit steeds in het aanbod:

Individuele begeleiding

Het Hoefspoor streeft ernaar dat iedere persoon en elk dier op zijn eigen unieke manier zichzelf kan zijn, eigen keuzes kan maken en zo zichzelf kan ontplooien. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daar zetten we in de individuele begeleiding op in.

De individuele begeleiding kadert binnen een langdurig ondersteuningstraject waarbij we de tijd nemen om via de ezels onszelf beter te leren kennen. Er wordt steeds op een doelgerichte manier gewerkt om zo het psychisch, lichamelijk, emotioneel of sociaal welbevinden van de kinderen, jongeren of volwassenen te verbeteren.

Om vanuit Het Hoefspoor ondersteund te worden, is het vooral belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassenen zelf de keuze maken om begeleid te worden. Welk ticket, label of beperking iemand heeft, speelt binnen deze setting geen doorslaggevende rol.

Ook al is er sprake van individuele begeleiding vinden we het belangrijk om niet op een eiland te werken. Het dichte netwerk proberen we zo goed mogelijk te betrekken en wanneer andere diensten of hulpverleners betrokken zijn, is er steeds de mogelijkheid tot afstemming of overleg.

Wanneer? Individuele begeleidingen gaan door op woensdagnamiddag of vrijdag na 16u. Kostprijs? Een sessie duurt anderhalf uur en kost €60.
Interesse? 
Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek door een mailtje te sturen naar hethoefspoor@gmail.com 

Workshops op maat

Scholen of voorzieningen kunnen de vraag stellen naar het uitwerken van een workshop op maat voor een kleine groep (maximum 10 personen).

In samenspraak wordt dan bekeken hoe deze module concreet vorm krijgt. Dit kan gaan om thema’s zoals: vertrouwen, grenzen stellen, communicatie en interactie, groepsdynamiek, sociale vaardigheden …

Kostprijs? €50/uur
Groepsgrootte? Maximum 10 personen
Interesse? Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar hethoefspoor@gmail.com

Zorgboerderij

Het Hoefspoor is aangesloten bij Steunpunt Groene Zorg en is erkend als groene zorg initiatief.

Mensen met een ondersteuningsvraag kunnen instappen in het betalend groepsaanbod en als hulpboer meehelpen in de dagdagelijkse activiteiten op de boerderij op vrijdagnamiddag.

Beschik je over een persoonsvolgend budget of over een persoonlijk assistentiebudget? Bij ons kan je met je cashbudget terecht omdat we geregistreerd zijn bij het VAPH. Indien je hier niet over beschikt, kan je ook bij ons terecht voor de prijs van €6/uur.

Kostprijs? €6/uur
Groepsgrootte? Maximum 3 personen
Interesse? Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar hethoefspoor@gmail.com