Individuele begeleiding

We zijn er bij Het Hoefspoor van overtuigd dat niet iedereen gebaat is met de gewone ‘praathulpverlening’. Voor bepaalde mensen lukt het ondersteunen in de zoektocht naar jezelf beter vanuit een alternatieve hulpverleningscontext. Een hulpverleningscontext die anders is dan de gewone ‘praathulpverlening’, midden in de natuur waarbij beleving en ervaring centraal staan om zo naar jezelf te leren kijken. Binnen deze bijzondere context staat het dier centraal als onveroordelende partner, ook op zoek naar een eigen richting.

Door deze oeroude verbinding tussen mens en dier aan te spreken, wordt het helende proces op zoek naar richting en duidelijkheid niet alleen versoepeld, maar ook veel krachtiger gemaakt. Mensen binden zich nu eenmaal makkelijker aan dieren omdat zij niet oordelen of veroordelen en onvoorwaardelijk in contact kunnen gaan.

De aard van het dier is dan ook steeds het vertrekpunt in deze langdurige trajecten om met de persoon aan de slag te gaan en hen net met deze dieren te verbinden. We werken via de spiegels die de dieren ons aanreiken. Thema’s zoals: positief leiderschap, doorzettingsvermogen, structuur en verandering, sociaal gedrag, communicatie en interactie, vertrouwen in jezelf en de ander en groepsdynamiek zijn thema’s die de ezels ons te allen tijde spiegelend laten zien en waarmee we in de individuele begeleiding doelstellingsgericht mee aan de slag gaan.

De individuele begeleiding kadert binnen een langdurig ondersteuningstraject waarbij we de tijd nemen om via de ezels of de honden onszelf beter te leren kennen. Er wordt steeds op een doelgerichte manier gewerkt om zo het psychisch, lichamelijk, emotioneel of sociaal welbevinden van de kinderen, jongeren of volwassenen te verbeteren.

Om vanuit Het Hoefspoor ondersteund te worden, is het vooral belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassenen zelf de keuze maken om begeleid te worden. Welk ticket, label of beperking iemand heeft, speelt binnen deze setting geen doorslaggevende rol.

Ook al is er sprake van individuele begeleiding vinden we het belangrijk om niet op een eiland te werken. Het dichte netwerk proberen we zo goed mogelijk te betrekken en wanneer andere diensten of hulpverleners betrokken zijn, is er steeds de mogelijkheid tot afstemming of overleg.

Voor wie? Voor kinderen, jongeren en volwassenen die op zoek zijn naar hun ware aard en waarbij onze dieren partners mogen worden in hun groeiverhaal.


Door wie?
Marieke of Daja, beide klinisch orthopedagogen met ervaring in het begeleidend werken met assistentie van dieren helpen je graag op weg in dit individueel traject.


Kostprijs? Sessie van een uur kost €65, sessie van anderhalfuur kost €90 – terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.